ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЛИЦА, ПРИСТИГАЩИ ОТ УКРАЙНА

НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА ЛИНИЯ

+359 2 90 55 555; +380 322 465 075

Какъв е пътят на всеки, който бяга от войната, за да може бързо и лесно да се възползва от възможността за помощ и услуги от държавата?

За облекчаване на ситуацията в България е одобрена процедура за незабавно получаване на статут на ВРЕМЕННА ЗАЩИТА, която се предоставя на гражданите на Украйна на границата, след съответната проверка от граничните служби.

Придобиването на временна закрила не ограничава хората, бягащи от войната в Украйна, да напускат територията на България по всяко време, нито ги лишава от предишно гражданство (украинско или друго). 

Така всеки, който влезе в България, трябва да реши дали иска да избере една от следните опции:

  • Да пребивава на територията на България при безвизов режим с украински документ, както следва: украински документ за самоличност, паспорт, акт за раждане, други;
  • За кандидатстване и регистрация за временна закрила на следните точки: вижте картата тук: https://ukraine.gov.bg/issuance-of-temporary-protection/

Какво предоставя статутът на временна закрила?

Временна закрила се предоставя за срок от 1 година. От момента на получаването му гражданите имат следните права:

Достъп до здравеопазване

Спешна помощ; право на ваксинация по специално изготвен имунизационен календар за деца, съобразен с този на Украйна (ваксинации се правят във всяка РЗИ); равни права с българските граждани на достъп до медицинска помощ, ако са от уязвими групи; здравен контрол и превенция.
 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Достъп до образование

Всички деца имат достъп до училище и детски градини в края на цикъла на ваксинация по българския календар. Регистрацията става в съответното РУО на МОН. Извършва се индивидуална оценка на образователните потребности при записване в съответното училище/детска градина.
 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Достъп до пазара на труда

Достъпа до пазара на труда е без допълнителни разрешителни, освен за лицензирани професии, които изискват привеждане в съответствие с националните изисквания; достъп до услугите на Бюрата по труда – информация за работа, насочване и други.
Министерството на труда и социалната политика поддържа кол център, на който служители със съответната компетентност предоставят консултации на български и украински граждани относно достъпа до пазара на труда в България - 0800 88 001.
 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Достъп до правна помощ

Достъп до безплатна правна помощ от Министерство на правосъдието и организации, предоставящи правна помощ.
 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Достъп до социално подпомагане

Един път социално подпомагане в размер на 375 лв., която се дава от Агенцията за социално подпомагане на всяко лице от рисковата група.
 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА В ПОДКРЕПА НА
ПРИСТИГАЩИТЕ ОТ УКРАЙНА

Столична община съдейства на бягащите от войната в Украйна с транспорт, настаняване, здравна помощ, достъп до работни места, хуманитарна и правна помощ и безплатен паркинг. На този етап Столичен общински съвет гласува 300 000 лв. от бюджета на Столична община да бъдат разходвани за оказване на помощ на украински граждани.

Транспорт от границата до София

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ разполага с автомобили, които транспортират хора от украинско-румънската граница до София, като им оказват съдействие и грижа по пътя и при настаняването.

Настаняване

София предоставя места за настаняване на 206 бежанци от Украйна – 105 на територията на общината и 101 на база на общинско дружество в гр. Приморско. Сред местата за настаняване 18 са на територията на центрове за предоставяне на социални услуги, с отлични условия за майки с деца, включително и с възможност за осигуряване на психологическа помощ. В болницата за долекуване в район „Панчарево“ могат да бъдат настанени възрастни хора, които се нуждаят и от медицински грижи. Районните администрации също се включват активно в предлагането на места за настаняване. Така например район „Триадица“ предложи на Столична община два жилищни обекта, в които може да бъдат настанени бежанци и украински семейства. Единият обект е апартамент е в ж.к. „Южен парк“, а другият е жилище е в ж.к. „Стрелбище“. Районът има пълна готовност да окаже по-нататъшна помощ и съдействие при общите действия за посрещане на бежанския поток на украинци и наши сънародници от Украйна. В момента се търсят и други възможности за настаняване на нуждаещи се украинци като например в резидентни центрове.

Градски транспорт

Засегнатите от военния конфликт в Украйна ще ползват безплатно градския транспорт на София за срок от три месеца. Те ще трябва да представят паспорт или регистрационна карта, съдържаща личен номер.

Здравеопазване

Общинските болници в София осигуряват безплатна медицинска помощ на бежанците.

Достъп до работни места

Invest Sofia създава механизъм за достъп на украинци до работни позиции, чрез която те могат да получат:
•Информация за работни позиции
•Oбучение и преквалификация
•Директна връзка с работодатели.
Екипът на Invest Sofia вече работи по изграждането на бърз и ефективен механизъм, по който бизнесите да се срещнат чрез различните организации, които работят с бежанците, за да предложат реална подкрепа на всеки. За информация тел. +359 89 705 0746.
Към момента Първа АГ болница „Св. София“ е готова да осигури работа за украински медици. Болницата разполага със свободни места за акушерки в различни отделения и в реанимация.

Хуманитарна помощ

Пунктове за помощи бяха разкрити и в няколко районни общини, сред които Слатина. Столична община предоставя временно и безвъзмездно помещение за хуманитарен център, където да се приемат и разпределят помощи за украинските бежанци. На заседанието на Общинския съвет, проведено на 10 март, е решено да се предостави помещението от 200 кв. м в район „Възраждане“ ул. „Царибродска“. Целта е да има повече порядък и да насочат гражданите. Там ще се приемат и ще се разпределят дарения.

Правна помощ

Екип от юристи осигуряват безплатни правни съвети и консултации на тел. +35924007342 и имейл ukrainelegalaid@gklaw.bg.

Безплатен паркинг за МПС с украинска регистрация в София

Столична община дава паркоместа за безвъзмездно ползване от МПС с украинска регистрация, който се намира при вход „А3“ на Национален дворец на културата – НДК. Паркингът ще може да се използва и от всеки друг, както досега. Избрана е точно тази локация, защото тя има свободен капацитет и няма да се възпрепятстват ежедневните дейности на софиянци.

ДРУГА ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТИ

Горещи телефонни линии на Български Червен кръст

• Гореща телефонна линия на БЧК за психосоциална подкрепа: 08001 1466 , отворена всеки ден от 9 до 18 часа, като във вторник, петък и неделя от 9 до 17 часа ще дежурят и доброволци, владеещи украински и руски език.
• Гореща телефонна линия на БЧК за въпроси относно медицинско и здравно обслужване в нашата страна: 0800 20101, всеки ден от 8:00 до 20:00 ч. Контакт с консултантите: help@redcross.bg

Възстановяване на семейни връзки за членове на разделени семейства от Български Червен кръст

Възстановяване на семейни връзки за членове на разделени семейства, заявки се приемат на tracing@redcross.bg и на телефон +359 88 400 73 63 , включително чрез WhatsApp и Viber.

Горещи линии на Международната организация по миграция за информация и подкрепа за лица, бягащи от Украйна в различни страни

Международната организация по миграция (МОМ) създаде горещи линии за информация и подкрепа за лица, бягащи от Украйна в различни страни. Номера на горещите линии на МOM и контакти: Украйна: 527 (безплатно от мобилни телефони), 0800505501 (безплатно от стационарни линии).

Посолство на Украйна в България и ситуационен център

Посолство на Украйна в Република България + 359-28-18-68-28; Консулски отдел: +359 2 955 93 54 и +359 2 818 68 27 и +359-29-55-52-47; Имейл: emb_bg@mfa.gov.ua; Консулски отдел: consul_bg@mfa.gov.ua
Ситуационен център към Посолство на Украйна, само в случай на заплаха за живота или смъртта на украинските граждани: (+359) 878 015 102; Адрес: 1618, гр. София, жк «Овча купел», ул. Боряна № 29

Достъп до услуги за глухи хора,бягащи от войната в Украйна

Линк за видео-жестов превод; Директна връзка чрез Вайбър видео разговори на жестов език за глухи лица + 359 877 951 718

ДРУГИ РЕСУРСИ

Елекронна класна стая и учебници за уркаински деца

Българската образователна платформа е-просвета вече разполага с украинска „класна стая“, специално за децата от Украйна. 
Над 160 е-четими варианта на учебници до 11. клас на едно от водещите издателства на детска и учебна литература в Украйна – „Ранок“, от днес са налични в платформата и могат да се ползват безплатно. 
Достъпът до учебниците в е-просвета не изисква регистрация и става бързо през специално създадената страница „За УКРАЙНА“.

Безплатни мобилни езикови курсове (включително български) за украински бежанци

Mondly предоставя своите курсове безплатно за всички украинци, разселени в европейски страни. Приложението предоставя премиум съдържание за украинци и предлага курсове за 25 европейски езика, включително български. За да отключите безплатните курсове за украинци, по време на регистрацията украинският трябва да бъде зададен като роден език. Приложението за изучаване на езици е достъпно онлайн, както и мобилно приложение за iOS и Android.

Трафик на хора: важна информация за украинските граждани, търсещи закрила в България

Хората, бягащи от зони на военен конфликт, които търсят закрила в други държави, са изключително уязвими към въвличане в трафик на хора и експлоатация. Трафикът на хора e тежко престъпление против личността, свързано със сериозно нарушение на човешките права и злоупотреба с човешкото достойнство.
 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Информация за организации предоставящи подкрепа и хуманитарна помощ в България

 ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ 

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.