БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ ПОЛУЧИ ПРИЗНАНИЕ ЗА ДОБРА ПРАКТИКА ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

  • от

Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни получи признание от ЕК като добра практика. Новината е публикувана на сайта на Европейската страница за интеграция, която е създадена по инициатива на ЕК и ръководена от ГД Вътрешни работи и миграция, и представлява основният източник на актуална информация и обмен на добри практики между експерти и организации в областта на интеграцията.

Бюрото за информация, открито през септември 2021г., е инициатива на Столична община в сътрудничество с неправителствени и международни организации от София. Целта на Бюрото е да се установи единен център за информация и услуги за чуждестранни граждани на територията на града, по метода „услуги на едно гише“, както и място за събития и сътрудничество между всички заинтересовани страни. Асоциация за развитие на София координира дейността на Бюрото, заедно с БЧК и подкрепата на ВКБООН, агенцията за бежанците на ООН. В рамките на година и половина след създаването си, Бюрото успя да се наложи като важна координационна точка на различни инициативи, свързани с интеграцията на мигранти в София.

Повече за добрата практика можете да прочетете на сайта на Европейската комисия.