ОТЛИЧИЯ ЗА УЧИТЕЛИ, КОИТО РАБОТЯТ С ДЕЦА-МИГРАНТИ

  • от

Учителите имат най-важната роля в подкрепата за децата-мигранти. Тази роля не се изчерпва само с преподаване, особено когато тези деца са още във фазата на адаптация. Как тези деца възприемат образованието, какво е преживяването им в училище е от огромно значение за преодоляване на травмата, преживяна в собствената им страна, при напускане на познатата среда, пътуването и установяването на новото място.

На 2 ноември, по повод Деня на будителите, Асоциация за развитие на мнение, Столична община и Върховния комисариат за бежанците на ООН отличи 45 експерти от Регионалното управление на образованието и учители от столични училища, които са успели да създадат класни стаи, гостоприемни за всички деца и техните семейства, помагат на децата-бежанци и мигранти да се почувстват у дома, да развиват увереност в себе си и умения, важни за преодоляване на токсичния стрес.

Образованието е човешко право на всеки бежанец в приемащата страна. Но то е и основата, на която много мигрантски деца и техните семейства могат да построят отново своя живот. Г-жа Малина Едрева, председател на Комисията по образование, култура и културно многообразия в Столичния общински съвет, и г-жа Петя Караянева, служител по въпросите на закрилата в Представителството на ВКБООН в София, благодариха на преподавателите за приноса им към образованието на децата-бежанци.

АРС и ВКБООН ще продължат да предоставят помощ на училищата, директорите и учителите през цялата учебна година.