ДИГИТАЛНА КАРТА НА (БЛИЗКО)ИЗТОЧНИТЕ ВКУСОВЕ

  • от

Ако искате да опознаете квартала около Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, можете да ползвате Карта на (близко)източните вкусове – дигитално пътуване с истински истории и лица от района на Женски пазар. Онлайн картата е илюстрирана и събира в себе си 14 места – магазинчета, пекарни, ресторанти, сладкарници, в които готвачите и продавачите предлагат храна и продукти от различни страни от Близкия и далечния Изток (например Ирак, Палестина, Турция, Корея и др.).

В рамките на последните няколко месеца, след теренно проучване на зоната между бул. Мария Луиза, бул. Христо Ботев, Бул. Сливница и ул. Пиротска, Meeting Points събраха в снимки, видео и текст информация, която да даде представа на новите, а и старите посетители за това колко пъстра и разнообразна е тази част на града. Именно такава пъстрота обогатява кулинарния живот в София и ни помага да разширим кръгозора си за културното многообразие.

Картата е налична тук: https://www.sofiaflavoursmap.com/bg?fbclid=IwAR0o84hzDtKrRum2ym_CuEbC3qIpMO7dD8HG3nwJuI3G8MpW_QjKdKpDWXM