ГОДИШНИ НАГРАДИ НА РАБОТОДАТЕЛИ И СОБСТВЕНИЦИ НА БИЗНЕС В ПОДКРЕПА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 2023

  • от

За трета поредна година Асоциация за развитие на София и Столична община, в партньорство с Каритас, ВКБООН, БЧК, фондация „От нас зависи“ организират годишни награди за отговорни работодатели, които създават заетост за бежанци и мигранти на територията на Столична община. Събитието ще се проведе на 30 ноември 2023 година.

Интеграцията на пазара на труда е основен приоритет на политиката в ЕС и у нас.  Имигрантите са изправени пред по-високи нива на безработица във всички държави-членки на ЕС, отколкото неимигрантите, а тези от страни извън ЕС са особено засегнати. Разликата в безработицата между родените в страната и имигрантите се увеличава (ОИСР/ЕС, 2018 г.). 

През последните години расте и абсолютният брой, и делът на самонаетите лица, родени извън ЕС. Делът на имигрантите сред самонаетите почти е нараснал повече от два пъти между 2006 и 2020 година.

За да подкрепим мигрантите, които избират това кариерно развитие в България като предприемачи със свой малък бизнес, през 2023 г. решихме наградите за отговорни работодатели да отличат точно такива лица. Така целим да ги популяризираме и промотираме, но също и да привлечем внимание към техните потребности и предизвикателствата пред тях.

Проектът „Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ВКБООН.