ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРАВА НА ДЕЦАТА И ЗАЩИТА ОТ СЕКСУАЛНО НАСИЛИЕ

  • от

Като част от дейностите по информиране и изграждане на капацитет за общинските служители от службите за закрила на детето и социалните работници, АРС бе домакин на среща съвместно с 24-те областни комисии за превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на 6 октомври 2023 г. Събитието бе посветено на основни аспекти на гражданското образование като начин за засилване на превенцията на сексуалното насилие над деца и защитата на правата на децата. Сред лекторите бяха представители на АРС, експерти по гражданско образование и преподаватели от Софийския университет, практици, работещи в областта на превенцията на сексуалното и домашното насилие, експерти по правата на децата. Дискусиите подчертаха необходимостта от включване както на възрастни, така и на деца с бежански произход в дейностите за превенция и повишаване на осведомеността в целия град, както и да се инвестират усилия в непрекъснатото изграждане на капацитет за практикуващи и експерти в тази област от градската администрация. Събитието е част от дейностите по проект „Подкрепа за развитие на интеграционни политики и услуги за бежанците в София“, финансиран от ВКБООН – България.