БРОЙ 15 НА ИНФОРМАЦИОННИЯТ БЮЛЕТИН „ИНТЕГРАЦИЯ НА БЕЖАНЦИ В БЪЛГАРИЯ: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ“

  • от

В последния брой на Информационният бюлетин „Интеграция на бежанци в България: Възможности за развитие“ е включена информация по следните теми:

  • Статистика за бежанците в България;
  • Бежанците от Украйна: държавите – членки на Европейския съюз се съгласяват да удължат временната закрила;
  • Правителството удължава срока на действащата програма за хуманитарно подпомагане на разселени лица от Украйна с временна закрила в република България до 31 декември 2023 г.;
  • Европейска публична мрежа по заетостта: 7 препоръки за службите по заетостта, които подпомагат бежанци и лица, разселени от Украйна;
  • Началото на учебната година и интеграцията на децата бежанци в образователната система;
  • Регионално обучение за развитие на капацитета на неправителствени организации, работещи с бежанци;
  • Проведен работен форум социална адаптация, включване и интеграция на лицата, получили международна закрила в България.

https://bcrm-bg.org/wp-content/uploads/2023/10/15_Newsletter_printable_web.pdf