НА ФОКУС: ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИ И АСПЕКТИ НА СИГУРНОСТТА В СОФИЯ

  • от

На 26.09.2023г. АРС беше домакин на заседанието на Наблюдателната комисия към Столичен общински съвет по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража. Комисията включва експерти от различни дирекции и институции в общината, които работят в областта на вътрешния ред и сигурност, превенцията на престъпността, работа с групи в риск, социални дейности и др. По покана на комисията АРС представи своята дейност в областта на интеграцията на бежанци и мигранти, на Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, както и различни въпроси, свързани с координацията и управлението на процесите на интеграция в града. Участниците дискутираха възможности да се проследява пътя на получилите статут бежанци, които се установяват в столицата, с цел да получават своевременно необходимото съдействие и интеграционни услуги, както и да се гарантира, че няма да станат жертви на престъпления. В срещата участва и омбудсманът на Столична община, институцията е от важно значение за осигуряване на равноправен достъп на бежанци и мигранти до публични услуги и защита на техните права.

Срещата е част от дейностите по създаване на капацитет на местните власти в областта на интеграцията, включени в проекта “Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София”, финансиран от ВКБООН – България.