КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ВЪПРОСИ НА БЕЖАНСКОТО И МИГРАЦИОННОТО ПРАВО В ПОМОРИЕ

  • от

На 12 и 13 септември 2023 г. в чест на отбелязването на 10-годишния юбилей от създаването на Фондация за достъп до права ФАР, в град Поморие се проведе конференция на тема „Актуални въпроси на бежанското и миграционното право“, в която участва и представител на АРС. Конференцията събра изявени професионалисти и практици по темата на събитието, които споделиха своя опит и експертиза и засегнаха най-актуалните въпроси в бежанското и миграционното право.

По време на форума участниците имаха възможност да обсъдят различни теми, свързани с достъпа до територия на търсещите закрила, услугите и информацията, предоставяна на бежанците, необходимостта от подобряване на грижите за непридружените деца. Тези въпроси до голяма степен касаят и работата на Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, координирано от АРС в сътрудничество с местни НПО, между които и ФАР.