ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ АВГУСТ 2023Г. В БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

  • от

През месец Юли над 110 човека от различни държави като Украйна, Сирия, Ирак, Афганистан, Палестина и Албания са намерили помощ и подкрепа в Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани като са се възползвали от предоставяните там услуги. Най-търсената услуга за месеца беше помощта по процедурите за закрила, следвана от хуманитарната, правната и финансовата помощ.

В официалният сайт на бюрото всеки месец се предлага програма, в която са описани различните дейности по дни и часове. Съдържанието на тази програма е на няколко езика: български, английски, френски, украински, руски, арабски и персийски.

Програмата за август на български можете да видите ТУК

Програмата за август на украински език може да видите ТУК

Програмата за август на английски език може да видите ТУК

Програмата за август на френски език може да видите ТУК

Програмата за август на руски език може да видите ТУК

Програмата за август на арабски език може да видите ТУК

Програмата за август на фарси може да видите ТУК