РАЗКАЖЕТЕ ВАШАТА ИСТОРИЯ

Ако сте бежанци от Украйна в България, можете да се включите в това проучване на Европейския съюз. Проучването е анонимно. Повече информация: https://tellusyourstorysurvey.eu/index_lp.php