СПОДЕЛЯМЕ С ВАС ПОДРОБНОСТИ ЗА НОВА ИНИЦИАТИВА, ФОНДА ЗА ИНОВАЦИИ, РЪКОВОДЕН ОТ БЕЖАНЦИ, КЪМ КОЙТО МОЖЕ ДА СЕ КАНДИДАТСТВА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА РАЗЛИЧНИ ИНИЦИАТИВИ  

Фондът подкрепя инициативни и творчески проекти на насилствено разселените лица и лицата без гражданство, като им даде инструменти, от които се нуждаят, за да идентифицират нужди и да намерят адекватни решения. Фондът директно предоставя на хората, които са преживели принудително разселване, финансови ресурси и подкрепа за прилагане на иновативни подходи. Могат да кандидатстват както регистрирани, така и от нерегистрирани организации (неформални). Насърчават се организациите, ръководени от ЛГБТИК+ лица, жени, хора с увреждания и други слабо представени групи, да кандидатстват за финансиране от Фонда. Срокът за кандидатстване е 30 юни 2023 г. Повече информация можете да прочетете на посочения линк: https://www.unhcr.org/innovation/refugee-led-innovation-fund/