РЕГИСТРАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ХАКАТОН ЗА СЪЗДАВАНЕ НА КАМПАНИЯ, КОЯТО СЕ ПРОТИВОПОСТАВЯ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДИСКРИМИНИРАЩ ЕЗИК И ВРАЖДЕБНО ОТНОШЕНИЕ КЪМ БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ НА УЧЕНИЧЕСКИ ОТБОРИ Е ОТВОРЕНА

Асоциация за развитие на София организира хакатон за създаване на кампания, която се противопоставя на използването на дискриминиращ език и враждебно отношение към бежанци и мигранти, и вместо това насърчава уважение, съпричастност и разбиране към тях. Хакатонът се организира по проект „Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София”, финансиран от ВКБООН, агенцията за бежанците на ООН, и Асоциация за развитие на София.

Хакатонът ще се състои в периода 31 май – 23 юни 2023 г., като в него могат да участват отбори от средни и гимназиални училища от София и цялата страна. Отборите могат да се състоят от 2 до 7 участници – ученици на възраст от 15 до 19 години и един ръководител – учител.

Целта на хакатона е да обедини ученици, инфлуенсъри, медии, журналисти и бежанци, които да създадат положителни послания в подкрепа на бежанците като подчертаят значението на изграждането на връзки и взаимоотношения с бежанци и мигранти, за да се борим с вредните стереотипи и негативните публични нагласи, да насърчаваме разбирането и приемането на всички граждани в обществото като пълноценни, многостранни личности.

За да ангажира повече участници, хакатонът ще бъде хибриден – онлайн и на място.

Отборите могат да се регистрират до 31 май 2023 г. на следния линк:

https://forms.gle/x2ZDt2QYYk5mA3HP9

Официалният старт на хакатона ще бъде на 1 юни 2023 г., когато ще бъде обявено и предизвикателството, с което участниците в хакатона трябва да се справят.

Отборите ще имат време до 8 юни да разработят идеи за своите кампании за повишаване на информираността и вниманието към интеграцията на бежанци, и да направят представяне на концепцията си пред жури на същата дата /8.06.2023/. Победителите ще бъдат обявени на 8 юни 2023 г., след което отличените отбори ще имат време до 23 юни 2023 г. да проведат своите кампании онлайн. Инициативата ще приключи на 23 юни с представяне на резултатите от кампанията.

Наградният фонд е в размер на 10 000 лв., като 9 000 лв. ще бъдат разпределени между 5 отбора – 4 отбора, избрани от жури и 1 отбор, избран от публиката. С паричните награди всеки един отбор ще трябва да реализира кампанията, която е представил пред журито. Допълнителна награда в размер на 1 000 лв. ще бъде предоставена на отбора, достигнал до най-много граждани, след приключване и оценка на кампаниите.

Можете да се запознаете с правилата на хакатона ТУК.