ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ МАЙ 2023 В БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

 Над 60 човека са се възползвали през месец април от предоставяните услуги в Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани. Правната консултация и молбите за финансово подпомагане остават сред водещите търсени услуги. Молбите за хуманитарни помощи също заемат водеща бройка при подаване от чуждестранните граждани.

Всеки месец се предлага програма, в която са описани различните дейности по дни и часове за улеснение на търсещите съдействие. Програмата може да бъде намерена на няколко езика: български, английски, френски, украински, руски, арабски и персийски.

Програмата за май на български можете да видите ТУК.

Програмата за май  на украински език може да видите ТУК.

Програмата за май на английски език може да видите ТУК.

Програмата за май  на френски език може да видите ТУК.

Програмата за май на руски език може да видите ТУК.

Програмата за май на арабски език може да видите ТУК.

Програмата за май на фарси може да видите ТУК.

Проектът „Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ВКБООН.