АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА СОФИЯ ПРЕДСТАВЯ ИНИЦИАТИВАТА СИ „СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ“

  • от

В няколко последователни броя ще представим на читателите инициативата „Социално отговорни за интеграция“, която се осъществява от Асоциация за развитие на София (АРС) в рамките на проекта „Подкрепа за развитието на политики и услуги за интеграция на бежанци в София.“ Целта на инициативата е да даде признание и публичност на работодатели, които помагат на бежанци да намерят работа и да се установят в страната. Ще ви представим мненията на работодателите, техният опит, добри практики и трудности, които срещат в осъществяването на тази благородна, но нелека задача. Надяваме се техният пример да насърчи и други компании и фирми да подадат ръка на хората, които са принудени да напуснат домовете си и трябва да започнат живота си отново в чужда държава. Повече за АРС и за проекта можете да прочетете на сайта www.sofia-da.eu; проектът е финансиран от ВКБООН, агенцията на ООН за бежанците.


СОЦИАЛНО ПРЕДПРИЯТИЕ HUMANS IN THE LOOP

Каква е основната дейност на Вашата компания?

Humans in the Loop е социално предприятие, състоящо се от две структури – дружество със стопанска цел и фондация с нестопанска цел. Общата мисия на двете звена е да подобрява живота на бежанци и хора, търсещи закрила, използвайки технологии и иновации. Основните дейности на Humans in the Loop се състоят в предлагане на обучения по дигитални умения и английски език, като същевременно предоставят и възможности за заетост в сферата на изкуствения интелект и анотирането.

Как решихте да наемете бежанци и как организирахте процеса?

Humans in the Loop работят директно с бежански общности в България, докато дейността им в други страни винаги се извършва в партньорство с местни неправителствени организации, които често са ръководени от бежанци и имат пълна автономия да управляват програми на място.

Като хибридна организация, съставена от две структури, Humans in the Loop предлагат пълен цикъл на подкрепа. Фондацията провежда обучения и курсове по ИТ умения и английски език; онлайн курсове за подготовка за работа на свободна практика; обучения по анотиране на изображения и дигитален маркетинг; допълнителен набор от самостоятелни онлайн курсове за компютърни умения, които бенефициентите могат да започнат по всяко време на годината. Целта на програмите, които Humans in the Loop предлагат, е да предоставят на курсистите уменията, от които се нуждаят, за да намерят работа онлайн, а при проблеми с намирането, организацията предлага кариерни консултации, чрез които бенефициентите могат да систематизират своите умения и опит, да определят своите професионални цели и да се подготвят за кандидатстване за работа през LinkedIn. Фондацията също осигурява дистанционна онлайн работа в сферата на анотирането, която е от съществено значение за индустрията на изкуствения интелект, след успешно преминат курс на обучение. Сътрудничеството с водещи компании в областта на изкуствения интелект едновременно помага за възстановяването на икономиките на страните чрез възлагане на цифрова работа от разстояние, както и възстановяване на живота и повишаване квалификацията на хората за боравене и съвместна работа с най-новите технологии.

Колко бежанци и мигранти сте наели досега? Какви са факторите за успех и какви трудности срещате?

От създаването на компанията през 2017г. Humans in the Loop е осигурила възможности за повишаване на квалификацията и/или работа на 1100 души, засегнати от конфликти. Според организацията дигиталните умения и английският език са безценни способности, както за подобряване шансовете за заетост, така и за увеличаване на възможностите за интеграция. Специализирано обучение е предоставено на 265 лица, засегнати от конфликти, като целта на фондацията е броят да нарасне до 500 души до 2024г. Компанията също поема отговорност да насърчава равенството между половете, като минимум 50% жени участват в обученията и възможностите за работа във всички партньорски локации. Humans in the Loop работят в 9 държави (България, Турция, Сирия, Ирак, Афганистан, Ливан, Йемен, Украйна и Демократична Република Конго), като целта на фондацията е да разшири дейността си до 12 партньора до 2024г. Като разрастваща се организация, Humans in the Loop е винаги отворена за сътрудничество с корпоративни и други НПО партньори.

Бихте ли насърчили други български компании да последват Вашия път и какви съвети имате за тях?

Humans in the Loop препоръчва на свои колеги и организации да обръщат повече внимание на трайните и устойчиви решения, които дават на хората достоен начин да подобряват уменията си и да печелят пари. Засегнатите от конфликти общности имат нужда от възможности да си стъпят на краката и да възстановят своя живот. Доказаната практика на компанията е подготвянето на мултикултурна работна сила, която да отговаря за обучението и подобряването на моделите на изкуствения интелект и, която да работи заедно с машините за създаването на възможно най-добрите технологии.

Повече информация за компанията можете да откриете в интернет и социалните медии:

Website: https://humansintheloop.org/

Instagram: https://www.instagram.com/humansintheloop/?hl=en

Twitter: https://twitter.com/humansintheloop?lang=en

Facebook: https://www.facebook.com/humansintheloop/photos/