Конкурсът за финансова подкрепа на инициативи по проект „Права и ценности“ вече е отворен за кандидатстване

  • от

Представяме на вашето внимание конкурсът за финансова подкрепа на инициативи по проект „Права и ценности“, който цели да подкрепи ролята и значението на гражданските организации като ключови носители и посланици на ценностите на ЕС, включително на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, върховенството на правото и на правата на човека.

Проект „Укрепване ролята на гражданските организации в България за защита и насърчаване на основните европейски права и ценности“ (ProEUvaluesBG), наричан също проект „Права и ценности“ се изпълнява в партньорство от фондация „Институт Отворено общество – София“ (ИООС), фондация „Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ) и Международна неправителствена асоциация „Европейска служба за граждански действия“.

Проектът се осъществява с финансова подкрепа от Европейския съюз чрез Програма „Граждани, равенство, права и ценности“ (CERV).

В рамките на проект „Права и ценности“ се предвижда финансова подкрепа за инициативи на граждански организации, които могат да кандидатстват със своите инициативи. Конкурсът включва два фонда за подкрепа – фонд „Действие“ и фонд „Заедно“, като допустимите кандидати могат да подават своите предложения само по един от двата фонда.

Крайният срок за подаване на предложения е 17:00 ч. на 12.06.2023 г.

Кандидатстването е изцяло електронно чрез Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП).

Информационни дни във връзка с конкурса ще се проведат в периода 18 – 27 април 2023 г. в градовете Плевен, Пловдив, София, Велико Търново, Варна и Бургас. Подробна информация за тях можете да намерите ТУК. За участие в информационните дни можете да се регистрирате ТУК.

Изпълнението на проект „Права и ценности“ започва на 01.01.2023 г. и е с продължителност от 3 (три) години. Повече информация, свързана с проекта, можете да намерите на следния линк: https://proeuvalues.osis.bg/?page_id=119