ПРОГРАМАТА „СПОРТ ЗА ВСИЧКИ“ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ОТВОРЕНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ДО 13 АПРИЛ 2023

  • от

Столична община обявява сесия за програмно финансиране насочено към образователните институции, районни администрации, малки населени места, СК, НПО, студентски съвети, бизнес и други организации регистрирани по ЗЮЛНЦ на територията на Столична община.

Програмата „Спорт за всички“ насърчава създаването на условия за физическа активност, спорт и спортно-туристическа дейност за всички възрастови и социални групи и е предпоставка за поддържане на добро физическо и психическо здраве, социална активност и повишаване качеството на живот.

Максималната стойност за финансиране на един проект е до 4,000 лв. Периодът за подаване на проектни предложения е от 17 март до 13 април 2023г. с продължителност и обхват на дейностите от 1 юни до 30 ноември 2023г. Отчитането и финансовото приключване на одобрените проекти е до 5 декември 2023г.

Проектните предложения се предоставят в деловодството на Столична община в рамките на работния ден на адрес: гр. София, Столична община, ул. „Московска“ № 33.

Повече информация може да намерите на programasofia@abv.bg или на сайта на Столична  община – https://www.sofia.bg/en/sessions