СОЦИАЛНО ОТГОВОРНИ ЗА ИНТЕГРАЦИЯ

  • от

Успешният път за намиране на решения винаги включва сътрудничество между всички заинтересовани страни. АРС, съвместно с Инвест София и Общинския гаранционен фонд за МСП организира среща с фирми и работодатели, за да обсъдят важни въпроси, свързани с интеграцията на бежанци на пазара на труда в града.

Събитието се организира в рамките на проект на АРС, финансиран от ВКБООН, с фокус върху подобряването на условията за интеграция на бежанци в София. Участници в срещата бяха работодатели, които вече наемат бежанци и такива, които биха искали да наемат, но имат нужда от повече информация и насоки. Благодарим на говорителите в срещата, главният изпълнителен директор на Инвест София Мария Христова, управителят на Общинския гаранционен фонд, Николай Ценкова, Рукия Абдул Азиз, сътрудник по интеграцията във ВКБООН, които представиха на аудиторията различни мерки от финансово и нефинансово естество в помощ на работодателите. Една такава възможност е сайтът за кандидатстване за работа, поддържан от Инвест София и създаден с подкрепата на Столична община само седмици след началото на войната в Украйна, с цел да подпомогне процеса на наемане на украински бежанци; почти 30% от търсещите работа успешно са наети чрез платформата. В дискусията работодателите повдигнаха различни въпроси, свързани както с наличните мерки за подкрепа на местно ниво, така и такива, за които е необходима интервенция от страна на националното правителство.

АРС планира серия от такива събития до края на годината, следете нашата страница www.sofia-da.eu и Фейсбук на СофияЛаб, за допълнителна информация.

Проектът „Подкрепа за развитието на политики за интеграция и услуги за бежанци в София“ се изпълнява с финансовата подкрепа на ВКБООН.