Ново юбилейно издание на обучителната програма на ФАР – „Актуални въпроси на бежанското право”

  • от

Фондация за достъп до права – ФАР обявява конкурс за участие в обучителната й програма „Актуални въпроси на бежанското право”, посветена на 10-годишния юбилей на ФАР!

Начало на обучението – 11 април 2023 г.

Продължителност – 10 седмици

Обем – 3 часа седмично

В рамките на обучителния курс, воден от практици и изтъкнати специалисти в областта на бежанското и миграционно право, участниците ще имат възможност задълбочено да се запознаят с основната проблематика, както и да изследват актуалните въпроси в сферата на бежанското право.

Обучението ще се провежда присъствено и онлайн, чрез платформата Zoom. Първата откриваща среща ще се състои на 11 април 2023 г. в Конферентната зала на Дома на Европа в град София.

Условие за кандидатстване: Обучението е предназначено за студенти и млади специалисти на възраст до 30 години. Таксата за участие в обучителната програма е 50 лева. Ако желаете да бъдете освободени от заплащане на таксата, моля мотивирайте искането си в мотивационното писмо.  

След завършване на обучителната програма участниците в нея ще получат сертификати и ще бъдат поканени да се включат в конкурс за есе на актуална тема в областта на бежанското право. Най-добрите есета ще бъдат публикувани в юбилейния сборник на ФАР „Актуални въпроси на бежанското право“. Авторите им ще получат възможността да участват и в конференцията под този надслов, посветена на годишнината на Фондация за достъп до права, която ще се проведе на 12 и 13 септември 2023 г. на българското Черноморие.

Процедура за кандидатстване: Изпратете своите CV и мотивационно писмо да участвате в обучителната програма на имейл office@farbg.eu до 26.03.2023 г. със заглавие на съобщението „Кандидат за обучителната програма на ФАР”. Най-добрите кандидати ще бъдат поканени на онлайн беседа преди Комисията по избор да вземе окончателно решение. Първата обучителна среща на избраните кандидати ще бъде на 11 април.