НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

  • от

Програма „Европа” на Столична община стартира за петнадесета поредна година. През 2023 г. водещият й принцип отново е свързан с подпомагане на сътрудничеството между гражданското общество и местната власт в София в прилагането на добри европейски практики на местно ниво.

Одобрени са четири приоритетни области като тяхното финансиране е по 125 000 лв. за всяка, а общият бюджет за безвъзмездна финансова помощ за проекти на граждански организации е 500 000 лв. С приоритетните области, одобрените от Столичния общински съвет, може да се запознаете ТУК.

Кандидатстването ще се осъществи в периода от 01.02.2023 г. до 17:00 ч. на 06.03.2023 г. Проектните предложения се подават само и единствено по електронен път на интернет страницата на Програма „Европа” www.evropa-so.bg. Изпълнението на финансираните инициативи следва да е с продължителност от пет месеца и да приключи не по-късно от 15.11.2023 г.

Приоритетна област 2: Развиване на партньорството между местната власт и гражданското общество в преодоляването на обществени дисбаланси с цел столицата да разгърне пълния си потенциал в бизнеса, политиката и обществото дава възможност за проекти, които са насочени срещу дискриминацията, ксенофобията, езика на омразата и подпомагането на интеграцията на различни общности на територията на столичния град.