СТАРТИРА ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА ЗА ВРЕМЕННА ЗАКРИЛА НА ЛИЦАТА ОТ УКРАЙНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

  • от

Стартира пререгистрацията на лицата пристигнали от Украйна и получили временна закрила на територията на Република България, действието на която се удължава до 04.03.2024 год.

Новите регистрационни карти ще бъдат издавани от 13.02.2023 г. до 31.03.2023 г.

Старите регистрационни карти ще бъдат валидни до 31.03.2023 г.

В този период лицата с временна закрила следва да се явят и да подадат:

Пререгистрацията ще се извършва в:

адрес: гр. София, кв. Овча купел, ул. „Монтевидео“ № 21A;

адрес: гр. София, кв. Военна рампа, ул. „проф. Иван Георгов“№ 29;

адрес: гр. София, кв. Враждебна , бул. „Ботевградско шосе“ № 270.

адрес: с. Баня, общ. Нова Загора, район „Минерални бани“ № 17

адрес: гр. Харманли, ж.к. „Дружба“ № 23.

адрес: с. Пъстрогор, общ. Свиленград, обл. Хасково.

Допълнителна информация можете да получите  на място в горепосочените центрове на ДАБ при МС,  на  e-mail: sar@saref.government.bg; в платформата: https://ukraine.gov.bg  и на горещите телефони: 02/905-5555; + 380/322-465-075; или на страницата на ВКБООН, Агенцията на ООН за бежанците, за помощ и подпомагане в България https://help.unhcr.org/bulgaria/.