ТРУДОВА БОРСА ЗА БЪЛГАРСКИ РАБОТОДАТЕЛИ И ЖЕНИ-МИГРАНТИ И БЕЖАНЦИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ ПРЕЗ НОЕМВРИ

  • от

Българската търговско-промишлена палата в партньорство с Бюрото за информация и услуги на чуждестранни граждани, Върховния комисариат за бежанците на ООН, Каритас София, Фондация „За доброто“, Фондация Humans in the Loop и КАТРО  България организират тудова борса за български работодатели и жени-мигранти и бежанци. Събитието е част от дейностите по европейски проект RIDE.

Борсата ще се проведе на 17 ноември 2022 /четвъртък/ от 10.00 ч. в сградата на БТПП, ул. „Искър“9, зала А,  както и онлайн в платформата Zoom. Целта ѝ е подпомагане контактите между работодатели и служители – жени мигранти и бежанци.

По време на събитието ще се предлага сътрудничество от страна на български фирми, желаещи да наемат жени от други страни, включително мигранти и бежанци. Работодателите ще са от различи сектори, като търсят служители в сферата на дигиталните умения и услуги, ветеринарно-медицинския бранш, предачки, сортировачки, машинни оператори, както в София, така и в страната.

Ако сте жена- мигрант или бежанец и търсите работа, може да се регистрирате за участие в трудовата борса като попълните онлайн формуляр. Работен език на събитието ще бъде български, като ще бъде осигурен и превод в зависмост от участващите жени мигранти и бежанци.