ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ОКТОМВРИ 2022 В БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

  • от

През изминалият месец септември близо 90 чуждестранни граждани използваха услугите на Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани. То се намира на бул. „Христо Ботев“ 113. Най-честите ползватели през септември са били от Сирия, като има граждани и на страни като Ирак и Украйна. Най- използваните услуги са свързани с юридически консултации. Те ще се провеждат и през октомври в два дена от всяка седмица – Фондацията за достъп до права – ФАР провеждат такава консултантска дейност в бюрото всяка сряда между 10 и 12 часа, а Центърът за правна помощ „Глас в България“ – всеки четвъртък по същото време.

Представяме програмата и услугите на Бюрото за месец октомври на няколко езика:

Програмата за октомври на български можете да разгледате ТУК.
Програмата за октомври на украински език може да видите ТУК.
Програмата за октомври на английски език може да видите ТУК.
Програмата за октомври на френски език може да видите ТУК.
Програмата за октомври на руски език може да видите ТУК.
Програмата за октомври на арабски език може да видите ТУК.
Програмата за октомври на фарси може да видите ТУК.

Бюрото е създадено с идеята да бъде отправна точка за чужденци и мигранти, които искат да получат достъп до информация за специализирани услуги, както и насоки за доставчици на услуги за закрила, здравни и правни въпроси.

Столична община, Асоциация за развитие на София, Българския червен кръст и Пазари „Възраждане“, с подкрепата на ВКБООН и над 13 НПО обединиха усилия, ресурси и експертиза, за да осигурят по-добре интегрирани услуги за чужденци.

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани е създадено в рамките на проект #CONNECTION и е финансирано чрез европейска безвъзмездна финансова помощ.