ЗАКЛЮЧИТЕЛНА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОЕКТА ЮНИОНМАЙГРЪНТНЕТ В СОФИЯ

  • от

Последното публично събитие на проекта UMN в София беше международната конференция, организирана от партньорите КНСБ и АРС на 27 септември 2022 г. Конференцията събра представители на местни и международни организации – публични институции, НПО, работодатели – за конструктивен и проницателен диалог относно предизвикателствата пред интеграцията на граждани на трети страни в София и в Европа. Приветствени слова поднесоха президентът на КНСБ г-н Пламен Димитров, Н. Л. Нарасимха РАО, представител на ВКБООН за България и г-жа Малина Едрева, общински съветник и председател на Постоянната комисия по култура, образование и културно многообразие към Столичен общински съвет, зам. Председател на Комитета на регионите на ЕС. Международни гости и партньори по проекта от Словения и Белгия също присъстваха, споделяйки интересни идеи за социалната и трудовата интеграция на трети страни. Говорителите подчертаха необходимостта от създаване на механизми за подпомагане на бежанци и лица с временна закрила (бежанци от Украйна), които гарантират не само достъпа до работни места и услуги, но гарантират, че гражданите на трети страни се ползват от правата си, не са дискриминирани и разполагат с ресурси да изградят достоен живот за себе си и семействата си.

Докато конференцията маркира края на дейностите по проекта в София, консорциумът UMN ще се събере на заключителна международна конференция в Брюксел на 13-14 декември. Посетете уебсайта на проекта и специалната многоезична платформа за достъп до услуги за граждани на трети страни на адрес https://www.unionmigrantnet.eu/get-in-touch/ за други новини и иновативни идеи за интеграция.

Проектът UMN е съфинансиран от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз.