Конкурс: Фонд „Ние можем“ 2022 – помощ за украински младежи

  • от

Фондация BCause посвети тазгодишния конкурс по фонд „Ние можем“ на интеграцията на млади украинци. Моля да имате предвид и/или разпространите тази възможност за финансиране на малки проекти, целево насочени към млади украинци и започване на работа. Грантовете са до 10,000 лева и предимно за заплащане на професионални, езикови и други курсове за младежи.

Информация тук: https://www.bcause.bg/news/news-grantmaking/846-konkurs-fond-nie-mozhem-2022-pomosht-za-ukrainski-mladezhi.html