ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СОС ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ И ПРЕДСТАВИТЕЛЯТ НА ВЪРХОВНИЯ КОМИСАРИАТ ЗА БЕЖАНЦИТЕ НА ООН РАО НАРАСИМИХА ОТКРИХА УЧЕБНАТА ГОДИНА В СТОЛИЧНОТО 119. СУ

  • от

Председателят на Столичния общински съвет г-н Георги Георгиев откри учебната година в 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов” в София заедно с г-н Нарасимха Рао Нилагири Лакшми, представител на Върховния комисариат за бежанците на ООН.

Тази година вратите на учебното заведение ще прекрачат както български ученици, така и деца и юноши от бежански семейства от Украйна. Според данни на Върховния комисариат за бежанците на ООН, през последните 6 месеца в български училища и градини са записани над 2 018 украински деца.

Георги Георгиев приветства ученици, учители и родители за началото на учебната година и пожела успех на всички възпитаници на 119. СУ. Председателят на СОС направи и подарък на учениците, като им подари светлоотразителни гривни, с които да се подсигури тяхната безопасност на пътя.

Г-н Рао сподели, че 119. СУ е отличен пример за това как деца бежанци стават част от училищния живот и получават възможността да развиват дарбите си, за да се превърнат в отговорни и успели граждани на света. Той уточни още, че около 90 милиона души по света са принудително разселени, а 41% от тях са деца и имат ограничен или никакъв достъп до образование.

„България има дългогодишна история в подпомагането на бежанци, а с оглед случващото се в Украйна активността ни трябва да е още по-фокусирана. ВКБООН приветства усилията, които българската държава полага да подпомага бежанците, съдейства да намерят препитание и да се включат в икономическия и социален живот на страната. Осигуряването на достъп до образование е част от тези усилия и ВКБООН благодари на България за всички действия по приобщаване на децата бежанци към националната образователна система.“ сподели още представителят на ВКБООН.

Директорът на 119. СУ Диян Стаматов приветства възпитаниците на учебното заведение и официално откри учебната година като „удари“ първия учебен звънец. Съвместното откриване на учебната година е подкрепено от Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни.