СТУДЕНТИ ПОДКРЕПЯТ СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ НА БЕЖАНЦИ В СОФИЯ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНА СРЕЩА

  • от

Всяко нещо си има край, но ние се надяваме този край да е и едно ново начало за студентите, подрепящи социалното включване на бежанци в София.

На 9-ти септември от 10:00ч. в SofiaLab ще се проведе заключителната среща по проект „Студенти подкрепят социалното включване на бежанци в София“. По време на заключителната среща ще бъдат представени резултатите от проведените стажове, разработените материали и текстове от стажантите, постиженията и поуките от съвместната работа по проекта.

Част от стажантите работиха в Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни (ГТС), създадено по проект „СВЪРЗВАНЕ“. Те ще споделят своя опит и преживявания, както и ще дадат обратна връзка за доразвиване на дейността на Бюрото.

Запознайте се с предварителната програма:

10.00 – 10.15
Приветствия и представяне на участниците
Бистра Иванова, Мулти култи колектив
Севдалина Войнова, Асоциация за развитие на София

10.15 – 10.30 Представяне на общите резултати по проекта
Бистра Иванова, Мулти култи колектив

10.30 – 11.30 Резултати и препоръки: представяне на всеки от стажантите и приемащата организация

11.30 – 11.50 Принос на стажовете към академичните изследвания по темата интеграция и социална работа с граждани на трети държави
Гл. ас. д-р Ваня Иванова

11.50 – 12.00 Предизвикателства пред интеграцията на бежанци в София и ролята на Бюрото за информация и услуги за ГТС
Севдалина Войнова, АРС

12.00 – 12.20 Дискусия

12.20 – 12.30 Заключителни думи

Проектът „Студенти подкрепят социалното включване на бежанци в София“ се реализира от Мулти култи колектив в партньорство с Асоциация за развитие на София, Български червен кръст, Център за правна помощ Глас в България, ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти и Академичния съвет по въпросите на бежанците. Проектът се финансира от Столична община по програма „Социални иновации“.