СТАРТИРА ГОЛЯМО ПРОУЧВАНЕ ЗА ОТНОШЕНИЕТО КЪМ УКРАИНСКИТЕ БЕЖАНЦИ В 10 ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ

  • от

Анкетата се разпространява онлайн и цели да събере информация за приемането и интеграцията на жертвите на войната в държави-членки, за да предложи нови мерки за подкрепата от Европейския съюз и приемащите страни.

В навечерието на 24 август — Ден на независимостта на Украйна, стартира мащабно онлайн проучване в десет европейски държави, което цели да набере информация за приемането на търсещи спасение от войната в Украйна на територията на държави-членки на Европейския съюз. Онлайн анкетата е анонимна и попълването ѝ отнема около 20 мин. Тя събира сравними данни за опита и мнението на всички възрастни и младежи, които са напуснали Украйна вследствие на руската инвазия и в момента се намират на териториите на България, Румъния, Унгария, Полша, Словакия, Чехия, Естония, Германия, Италия и Испания.

Войната в Украйна принуди милиони хора да потърсят сигурност за себе си и близките си в съседни държави от Европейския съюз (ЕС), като само в България броят на потърсилите спасение е над 85 000. Проучването, насочено към тях, се реализира от Агенцията на ЕС за основните права (ФРА) и нейния партньор за България – Центърът за изследване на демокрацията. То цели да събере и анализира информация за това какво е отношението към бежанците в различните държави и да изведе препоръки за подобряване на процесите на приемане и подкрепа към жертвите на войната от страна на Европейските институции и приемащите страни.

Въпросите в проучването обхващат теми, свързани с работа, образование, настаняване и здравно обслужване на хората, принудени да напуснат дома си заради войната. В анкетата са включени и въпроси, свързани с интеграцията, езиковата бариера и изучаването на езици, както и въпроси, свързани с евентуалното наличие на дискриминация и расизъм. Участници могат да бъдат както украински граждани на възраст 16+, така и граждани на трети страни, които са пребивавали в Украйна до началото на войната. От Агенцията са подготвили различни въпросници за възрастните и за младежите до 18 годишна възраст, които са важна целева група за проучването.

Анкетата ще бъде достъпна от днес до 20 септември на следния линк: 

https://fra.europa.eu/ukr-survey-uk

Резултатите ще бъдат публикувани през първата половина на 2023.

За повече информация:

Яна Строй

yana.stroi@imp-act.agency 

0883400115

Мариян Събев

mariyan.sabev@csd.bg

0889675676