МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА „СОЦИАЛНА РАБОТА С БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ“, СУ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ФАКУЛТЕТ ПО ПЕДАГОГИКА

  • от

Стартира кандидатстването за магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“, СУ „Св. Климент Охридски“, Факултет по педагогика

Магистърската програма се реализира с подкрепата на Представителството на Върховния комисар за бежанците към ООН в България.

От 15.08.2022 г. стартира приема на документи за магистърската програма „Социална работа с бежанци и мигранти“.

Има две възможности за кандидатстване:

  • За места, субсидирани от държавата /държавна поръчка/ – сроковете за подаване на документи са между  15.08.-16.09.2022 г.
  • За места, платено обучение – между 15.08.-21.09.2022 г.

Подаването на документи за кандидатстване става по два начина:

  • на място в 212 стая, Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“ при инсп. В. Ралева от 9 до 17 ч. (с изкл. от 12 до 13 ч. – обедна почивка)
  • по електронен път на следната платформа: fp.kmk.uni-sofia.bg

Конкурсните изпити са:

  • на 20.09. – за кандидати за места, субсидирани от държавата /изпит по конспект, наличен на първия посочен линк
  • на 30.09. – за кандидати за места, платено обучение /събеседване/
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА МАГИСТЪРСКАТА ПРОГРАМА
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КАНДИДАТСТВАНЕТО