ДА БЪДЕШ СЪПРИЧАСТЕН С ДРУГИЯ

  • от

Промени ли войната в Украйна отношението на българското общество към мигрантите и бежанците? Знаем ли как да помогнем на хората, които търсят закрила и подкрепа за себе си и своите семейства, независимо откъде идват? Осъзнаваме ли добре, че различията между нас и тях могат да са възможност за подобряване на целия обществен живот?

Тези въпроси бяха във фокуса на кръглата маса, организирана по проекта „Да опознаем другия“, изпълняван от БЧК и ДАЗД. В събитието, проведено на 5 август 2022г., участваха представители на НПО, университети, международни организации, работещи за интеграцията на бежанци и мигранти. Асоциация за развитие на София сподели опит от своята работа по темата, насочвайки вниманието към необходимостта от системни усилия за информиране, застъпничество и сътрудничество между гражданското общество и местните и национални власти, за преодоляване на негативните нагласи в обществото към бежанците и създаване на условия за пълноценна реализация и живот на всички граждани, независимо от техния произход и статут.