Курс по български език за медицински специалисти

Върховният комисариат за бежанците на ООН организира безплатен специализиран курс по български език за медицински специалисти от Украйна. Всички лица с временна закрила, които имат медицинско образование, са поканени да се включат в курса.

Неговата цел ще е да предостави подходяща подготовка на хората, за да могат да положат успешно изпит за медици, организиран от българското Министерство на образованието и науката (Център за оценяване в предучилищното и училищното образование). Курсът ще бъде организиран така, че участниците да се явят на изпит в средата на октомври 2022 г. ВКБООН и партньорите му ще окажат съдействие за намиране на подходяща работа след успешното вземане на изпита.

Продължителността и формата на заниманията в курса (на живо или онлайн) ще бъдат определени в онлайн среща с курсистите според техните възможности и желания.

След успешно полагане на изпита би могло включване и във втори етап на езикова подготовка, който да подкрепи украинските граждани при полагането на изпити и по съотвените им медицински специалности.

Ако желаете да се включите в курса, моля, попълнете тази регистрационна форма до 4 юли.