ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ ЮНИ В БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

През месец май над 80 чуждестранни граждани се възползваха от услугите на Бюрото на място на бул. Христо Ботев 113, а повече от 15 души получиха желаната от тях информация и съдействие чрез имейл. Най-честите ползватели са от Сирия, Ирак и Украйна, а най- използваните услуги са свързани с придружаване до различни институции и съдействие за по-ефективен достъп до пазара на труда.

Представяме ви програмата с дейностите на Бюрото за информация и услуги за месец юни и ви приканваме да я споделите с потенциални ползватели и партньори, които биха искали да се включат в предоставянето на услуги.

Програмата за юни на български можете да разгледате ТУК.
Програмата за юни на украински език може да видите ТУК.
Програмата за юни на английски език може да видите ТУК.
Програмата за юни на френски език може да видите ТУК.
Програмата за юни на руски език може да видите ТУК.
Програмата за юни на арабски език може да видите ТУК.
Програмата за юни на фарси може да видите ТУК.

Бюрото е създадено с идеята да бъде отправна точка за чужденци и мигранти, които искат да получат достъп до информация за специализирани услуги, както и насоки за доставчици на услуги за закрила, здравни и правни въпроси.

Столична община, Асоциация за развитие на София, Българския червен кръст и Пазари „Възраждане“, с подкрепата на ВКБООН и над 13 НПО обединиха усилия, ресурси и експертиза, за да осигурят по-добре интегрирани услуги за чужденци.