ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦА-БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА

Всяко дете има право на образование. То е тяхното бъдеще и нашата най-голяма отговорност в днешния ден.

Мисията на ФАР е да работи за достъпа до права. Затова днес споделяме с вас информация за достъпа до образование в България, публикувана на платформата Migrantlife.Bg: https://bit.ly/3N2Q6dj

В отговор на нуждите на децата от Украйна и техните родители и с подкрепата на фондация Sigrid Rausing Fund сме разработили и информационна брошура, която можете да свалите в удобен формат от платформата Migrantlife.Bg