СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ В ПОДКРЕПА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ

За втора година, АРС ще подпомогне развитието на уменията и знанията на студенти в сферата на интеграцията на бежанци и мигранти чрез летни стажове, в сътрудничество с водещи НПО в София. АРС ще работи съвместно с екипа на проекта „Студенти подкрепят социалното включване на бежанци в София,“ който се реализира от Мулти култи колектив в партньорство с Български червен кръст, Център за правна помощ Глас в България, ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти и Академичния съвет по въпросите на бежанците. Проектът се финансира от Столична община по програма „Социални иновации“.

От средата на юни до средата на август 2022г. стажантите ще работят в Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, създадено през септември 2021г. от Столична община в партньорство с АРС, ВКБООН, и БЧК. Стажантите ще съдействат за поддържане на информационната база на Бюрото, в работата с чуждестранни общности, създаването на комуникационни и информационни материали, и др.

Ако желаете да станете част от нашата общност, можете да кандидатствате за стаж до 5 юни 2022 г. чрез тази форма – https://forms.gle/LYAqfxmgDgdjemEk6.

За повече информация и въпроси, можете да се свържете с Мултикулти на имейл bistra@multikulti.bg, https://multikulti.bg/bg/news/call-student-internships-2022 или във фейсбук.