ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА „ИНТЕГРАЦИЯТА НА БЕЖАНЦИ ОТ УКРАЙНА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА“                                                  

Върховният комисариат на ООН за бежанците в България, Българският съвет за бежанци и мигранти и Асоциация за развитие на София организират информационна среща „Интеграцията на бежанци от Украйна на територията на Столична община“.                                                         

Срещата ще събере представители на Столична община, районните администрации в София, държавни институции и неправителствени организации, ангажирани с приема и интеграцията на бежанците от Украйна. От една страна, целта е да се представят политиките за прием и интеграция на лицата с предоставена временна закрила, възможностите за финансиране на национално и местно ниво и да бъдат споделени примери от опита на други държави на първа линия за интеграция на бежанците от Украйна. От друга страна, целта е да се обсъди отговора на София с акцент върху достъпа до услуги в Столична община, възможните решения на предизвикателствата, оптимализиране на капацитета и ресурсите и възможностите за бъдещо сътрудничество и партньорство със структурите на гражданското общество.

Срещата ще се проведе на 2 юни 2022 г. от 13:00 до 16:00 ч. в зала 3.2 на Национален дворец на културата. Вижте предварителната програма на събитието ТУК.