ПОКАНА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ: СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ В ПОДКРЕПА НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 2022

Студент в София ли сте? Познавате ли бежанци и мигранти? Имате ли интерес да се запознаете с тях и да им помогнете да се интегрират в нашия град? Искате ли да станете част от екипа на първото общинско Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани, Мулти култи колектив или Център за правна помощ Глас в България

За втора поредна година Мулти култи колектив в сътрудничество с ВКБООН, Български съвет за бежанци и мигранти, Български червен кръст, Център за правна помощ Глас в България, както и Асоциация за развитие на София и Академичния съвет по въпросите на бежанците към ВКБООН стартира стажантска програма за студенти, които да подкрепят НПО, ангажирани в интеграцията на бежанци и мигранти. 

Студентите имат възможност да участват в платен 2-месечен стаж с гъвкаво работно време. 

Цялата информация за програмата е тук – https://multikulti.bg/bg/news/call-student-internships-2022

Срок за кандидатстване – 5 юни 2022 г.