ФИНАНСИТЕ И БЕЖАНЦИТЕ ВЪВ ВРЕМЕНА НА НЕСИГУРНОСТ: СМЕКЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ И ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ

24 май 2022, 14:30 – 16:00 ЦЕВ

Кризата в Украйна продължава да оказва влияние върху финансовите пазари по целия свят. Тъй като доставчиците на финансови услуги започват да се адаптират с новите реалности, пред които са изправени, е важно да разберат новите ключови проблеми и рискове, пред които са изправени в краткосрочен и дългосрочен план, както и решения и възможности.

Във втора сесия от серията уебинари „Финансите и бежанците във времена на несигурност: смекчаване на рисковете и идентифициране на възможности“ се изследват ключовите проблеми и рискове, пред които са изправени доставчиците на финансови услуги в Източна Европа и Централна Азия, както и какви практически решения могат да се реализират по-добре.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ