РАБОТНИ МЕСТА ЗА УКРАИНСКИ БЕЖАНЦИ

На 11 май 2022г. „Бюро по труда“ – Възраждане, организира трудова борса с участие на работодатели от различни икономически сектори.

Събитието даде възможност на украински бежанци да се срещнат с работодатели, да получат информация за условията на наемане в България, да се запознаят с институции, които могат да им окажат подкрепа в този процес. 

Трудовата борса се организира от Агенцията по заетостта. АРС и Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни подкрепиха събитието с осигуряване на превод от български на украински и руски език.

Асоциация за развитие на София продължава да подкрепя процеса на трудова интеграция на мигранти и бежанци в Столична община. Можете да се свържете с нас и с представители на Бюрото на office@sofia-da.eu, както и да следите нашата уебстраница за новини по темата.