ПРОГРАМА С ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕЗ МАЙ В БЮРОТО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

  • от

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани в София представя Програма с дейностите за месец май. Бюрото се намира на ул. Христо Ботев 111 и е с работно време от 10:00 до 17:30ч. Програмата, както и предоставяните услугите са на няколко езика:

Програмата за май на български можете да разгледате ТУК.
Програмата за май на украински език може да видите 
ТУК.
Програмата за май на английски език може да видите ТУК.
Програмата за май на френски език може да видите ТУК.
Програмата за май на руски език може да видите ТУК.
Програмата за май на арабски език може да видите ТУК.

Програмата за май на фарси може да видите ТУК.

Бюрото е създадено с идеята да бъде отправна точка за чужденци и мигранти, които искат да получат достъп до информация за специализирани услуги, както и насоки за доставчици на услуги за закрила, здравни и правни въпроси.

Столична община, Асоциация за развитие на София, Българския червен кръст и Пазари „Възраждане“, с подкрепата на ВКБООН и над 13 НПО обединиха усилия, ресурси и експертиза, за да осигурят по-добре интегрирани услуги за чужденци.

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани е създадено в рамките на проект #CONNECTION и е финансирано чрез европейска безвъзмездна финансова помощ.

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.