ПРОУЧВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ФИНАНСОВИ УСЛУГИ НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ

  • от

Асоциация за развитие на София започва проучване по темата достъп до финансови услуги за граждани на трети страни. Проучването се осъществява по проекта ПЛУТОС, чиято основна цел е да подготви обучителни курсове по бизнес/финансов език и финансова грамотност на български език, както и програма за предприемачество за граждани на трети страни.

Целта на въпросника е да се събере информация за достъпа до финансови услуги в България, да се идентифицират основните пречки и трудности пред гражданите на трети страни, както и да се определят необходимите форми на подкрепа за целевите групи.  

Ако сте чужденец, гражданин на трета страна, и пребивавате в България, моля, попълнете въпросника. Вашето участие в това проучване е важно за подобряване на достъпа на граждани на трети страни до финансови услуги.

Попълването на въпросника отнема не повече от 20 минути. Участието е анонимно, не се събират или разпространяват лични данни на участниците.

Въпросникът ще бъде активен до края на м. май 2022г. Можете да попълните въпросника през този линк на български език или оттук на английски език. Можете да попълните въпросника и на хартия, ако посетите Бюрото за информация и услуги за граждани на трети страни, което се намира на бул. „Христо Ботев“ 111, от понеделник до петък в работното време от 10:00 до 17:00ч.

Ако имате въпроси, свързани с проучването или проекта, свържете се с нас на имейл s.gabova@sofia-da.eu или offce@sofia-da.eu; моля, посочете „Проучване проект ПЛУТОС“ в subject полето  на имейла.

Проектът ПЛУТОС: Сътрудничество за постигане на финансова независимост на гражданите на трети страни чрез инструменти за финансова грамотност и програми за предприемачество е съфинансиран от Фонда за убежище, миграция и интеграция на ЕС.