СТОЛИЧНА ОБЩИНА В ПОДКРЕПА НА УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ

  • от

Столична община съдейства на бягащите от войната в Украйна с транспорт, настаняване, здравна помощ, достъп до работни места, хуманитарна и правна помощ и безплатен паркинг. На този етап Столичен общински съвет гласува 300 000 лв. от бюджета на Столична община да бъдат разходвани за оказване на помощ на украински граждани.

  1. ТРАНСПОРТ ОТ ГРАНИЦАТА ДО СОФИЯ

Дирекция „Аварийна помощ и превенция“ разполага с автомобили, които транспортират хора от украинско-румънската граница до София, като им оказват съдействие и грижа по пътя и при настаняването.

  • НАСТАНЯВАНЕ

София предоставя места за настаняване на 206 бежанци от Украйна –  105 на територията на общината и 101 на база на общинско дружество в гр. Приморско. Сред местата за настаняване 18 са на територията на центрове за предоставяне на социални услуги, с отлични условия за майки с деца, включително и с възможност за осигуряване на психологическа помощ. В болницата за долекуване в район „Панчарево“ могат да бъдат настанени възрастни хора, които се нуждаят и от медицински грижи.

Районните администрации също се включват активно в предлагането на места за настаняване. Така например район „Триадица“ предложи на Столична община два жилищни обекта, в които може да бъдат настанени бежанци и украински семейства. Единият обект е апартамент е в ж.к. „Южен парк“, а другият е жилище е в ж.к. „Стрелбище“. Районът има пълна готовност да окаже по-нататъшна помощ и съдействие при общите действия за посрещане на бежанския поток на украинци и наши сънародници от Украйна.

В момента се търсят и други възможности за настаняване на нуждаещи се украинци като например в резидентни центрове.

  • ЗДРАВЕ

Общинските болници в София осигуряват безплатна медицинска помощ на бежанците.

  • ДОСТЪП ДО РАБОТНИ МЕСТА

Invest Sofia създава механизъм за достъп на украинци до работни позиции, чрез която те могат да получат:

✔️Информация за работни позиции

 ✔️Обучение и преквалификация

 ✔️Директна връзка с работодатели.

Екипът на Invest Sofia вече работи по изграждането на бърз и ефективен механизъм, по който бизнесите да се срещнат чрез различните организации, които работят с бежанците, за да предложат реална подкрепа на всеки. За информация тел. +359 89 705 0746.

Към момента Първа АГ болница „Св. София“ е готова да осигури работа за украински медици. Болницата разполага със свободни места за акушерки в различни отделения и в реанимация.

  • ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ

Пунктове за помощи бяха разкрити и в няколко районни общини, сред които Слатина.

Столична община предоставя временно и безвъзмездно помещение за хуманитарен център, където да се приемат и разпределят помощи за украинските бежанци. На заседанието на Общинския съвет, проведено на 10 март, е решено да се предостави помещението от 200 кв. м в район „Възраждане“ ул. „Царибродска“. Целта е да има повече порядък и да насочат гражданите. Там ще се приемат и ще се разпределят дарения.

  • ПРАВНА ПОМОЩ

Екип от юристи осигуряват безплатни правни съвети и консултации на тел. +35924007342 и имейл ukrainelegalaid@gklaw.bg.

  • БЕЗПЛАТЕН ПАРКИНГ ЗА МПС С УКРАИНСКА РЕГИСТРАЦИЯ В СОФИЯ

Столична община дава паркоместа за безвъзмездно ползване от МПС с украинска регистрация, който се намира при вход „А3“ на Национален дворец на културата – НДК. Паркингът ще може да се използва и от всеки друг, както досега. Избрана е точно тази локация, защото тя има свободен капацитет и няма да се възпрепятстват ежедневните дейности на софиянци.

https://www.sofia.bg/bg-for-ua