ПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ МЕРКИ В ПОМОЩ НА УКРАИНСКИТЕ ГРАЖДАНИ

  • от

В Правителството функционира кризисен щаб със 6 работни групи, който координира работата на всички институции.

Днес, 9 март 2022 г., Министерският съвет прие решение, с което предоставя временна закрила на лицата напуснали Украйна в резултат на военните действия.

От петък, 11 март 2022 г., директно на граничните пунктове, гражданите, влизащи от Украйна, които желаят временна закрила, ще могат да получат документ, с който да пребивават легитимно на територията на България. Временната закрила се предоставя от 24 февруари 2022 г. за срок от една година и предвижда редица улеснения и форми на помощ – чрез нея те ще могат да получат достъп до пазара на труда, образование, здравеопазване и социална подкрепа.

Правителството одобри и програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в България вследствие на военните действия в Украйна.

Предвижда се хората, получили временна закрила в България по Закона за убежището и бежанците да имат право на помощ за настаняване и изхранване в места за настаняване, вписани в Националния туристически регистър, в общ размер на 40 лв. без ДДС на едно лице за нощувка и храна, в това число туристически данък. Помощта ще се предоставя за срок до 3 месеца. Същите права ще имат и лицата заявили желание за достъп до пазара на труда в страната, като тази помощ ще се предоставя за срок до 1 месец от датата на заявяването. Периода на действие на програмата се предвижда да е от 24 февруари 2022 г. до 31 май 2022 година.

Вече е активен и правителственият портал, който съдържа подробна легитимна и важна информация по всички основни въпроси, свързани с приема, правата и подкрепата за украинските бежанци – https://ukraine.gov.bg/bg/. Порталът е на четири езика и има опции по отношение на правна помощ, възможности за настаняване, безплатно лечение, обяви за работа, полезни съвети, важни контакти и адреси, списък с подкрепа на граждански организации и дарителски кампании.

Приети са и изменения в Националния план за действие при временна закрила в сила от 2011 г. като съвсем скоро се очаква публикуването на приложение към решението с тези промени.