НАЦИОНАЛЕН ЕДИНЕН ПОРТАЛ ЗА УКРАЙНА

  • от

Правителството създаде национален единен портал, който съдържа подробна легитимна и важна информация както за хората, които имат нужда от помощ, така и за тези, които са готови да помогнат. В него можете да намерите актуална информация по всички въпроси, свързани с кризата в Украйна. Порталът е на четири езика и има опции по отношение на правна помощ, възможности за настаняване, безплатно лечение, обяви за работа, полезни съвети, важни контакти и адреси, списък с подкрепа на граждански организации, дарителски кампании и други.