ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДИСКУСИЯ НА ТЕМА „НОВИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ИНТЕГРАЦИЯТА НА ГРАЖДАНИ НА ТРЕТИ СТРАНИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА В СОФИЯ“

  • от

Столична община и Асоциация за развитие на София (АРС) ви канят да се включите в дискусия, посветена на интеграцията на граждани на трети страни (ГТС) на пазара на труда, която ще се проведе хибридно на 14 март 2022г. от 13:00ч. – в SofiaLab на ул. Сердика 1, ет. 3 и онлайн, чрез платформата ZOOM – ТУК.

Събитието е поредната стъпка, която правят местните власти, заедно с граждански организации и публични институции с цел подобряване на възможностите за заетост на ГТС, както и за улесняване на работодателите, които желаят и имат възможност да наемат мигранти. В рамките на проектите CONNECTION и UMN, и съвместно с КНСБ, ВКБООН, Каритас, БЧК, АРС и Столична община осъществяват различни инициативи – обучения, информационни и застъпнически кампании – които да подготвят града по-ефективно да управлява интеграцията на мигранти. С оглед на очертаващата се (неочаквана) бежанска вълна и от Украйна, е необходимо столичният град да планира мерки, които да позволят нормални условия на живот и труд не само на украинските граждани, но и на вече пребиваващите в града чужденци сега и в бъдеще.

Предлагаме дискусия с г-жа Йорданка Фандъкова, кмет на София, г-н Светослав Андреев от Европейския комитет на регионите, г-жа Малина Едрева, председател на Комисията по образование, култура, наука и културно многообразие на Столичен общински съвет, г-н Николай Стойнев, председател на Комисията по икономика, собственост и дигитална трансформация на Столичен общински съвет, БТПП, КНСБ, ВКБООН, Каритас, неправителствени организации, работодатели, работодателски организации и др.

Дискусията цели да се чуе мнението на всички заинтересовани страни по какъв начин местните власти биха могли да съдействат за процеса на трудова интеграция. Нека да си „сверим часовниците“ и да планираме следващите стъпки заедно. Ще имате възможност да чуете кратки анализи за нивото на безработица и тенденциите на пазара на труда, споделен опит от фирми, които наемат мигранти, възможности за обучения и квалификация, и др.

Насърчаваме ви да се включите онлайн чрез следния линк, тъй като местата в SofiaLab са ограничени.

За потвърждение и въпроси, можете да се свържете със:
Саня Раева, s.raeva@sofia-da.eu
Снежина Атанасова, s.gabova@sofia-da.eu

Многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“ (CONNECTION) и “UnionMigrantNet и градовете заедно за интеграция” (UMN) са съфинансирани от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.