НАГРАДИ ЗА ОТГОВОРНИ РАБОТОДАТЕЛИ НА БЕЖАНЦИ И МИГРАНТИ 2021

  • от

Бюрото за информация и услуги за чуждестранни граждани, което отвори врати през септември тази година, вече има нова дейност! За да насърчи интеграцията на чуждестранни граждани на пазара на труда екипа на Бюрото организира първите по рода си Награди за отговорни работодатели на бежанци и мигранти 2021. Събитието се провежда в навечерието на Международния ден на мигранта – на 17 декември от 13:30ч. в SofiaLab на ул. Сердика 1, ет.3 и ще бъда излъчвано онлайн в страницата на SofiaLab.

Успешната социално – икономическа интеграция на гражданите на трети страни на трудовия пазар е шанс и възможност за нашето общество, която би довела до по висока икономическа и финансова стабилност. Целта на наградите е да отличат фирми, които назначават и задържат мигранти в екипите си, да им дадат обществено признание за насърчаване на многообразието и включването на работното място и да популяризират добрите практики за професионално развитие на всеки.

Номинираните работодатели имат съществен принос да намалят бариерите пред мигрантите на трудовия пазар и да подпомогнат интеграцията и разбирателството в общността на София и околностите й. Категориите на наградите са в 5 направления: Устойчив ангажимент към служители-мигранти, Зелени работни места, Работодател с отношение към майките и жените и Съчетаване на работа и учене и Работа в екип.

Наградите са учредени от Асоциация за развитие на София и Столична община, Каритас – София и Върховния комисариат за бежанците на ООН. Идеята е инициативата да се провежда ежегодно занапред и все повече да се разширява.

Заповядайте на място в SofiaLab на ул. Сердика 1, ет.3, 17 декември от 13:30ч. или се включете онлайн във Facebook страницата на SofiaLab, за да разберете кои са победителите!

Бюрото е създадено в рамките на многонационалният проект „СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете “(CONNECTION), съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.