ДОБРЕ ДОШЛИ! WELCOME! أهلا بك!

  • от

На деня на София – 17-ти септември първото в България Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани отвори врати за клиенти и приятели. Бюрото е съдадено с идеята да бъде отправна точка за чужденци и мигранти, които искат да получат достъп до информация за специализирани услуги, както и насоки за доставчици на услуги за закрила, здравни и правни въпроси.

Столична община, Асоциация за развитие на София, Българския червен кръст и Пазари „Възраждане“, с подкрепата на ВКБООН и над 13 НПО обединиха усилия, ресурси и експертиза, за да осигурят по-добре интегрирани услуги за чужденци.

Бюрото се намира на ул. Христо Ботев 111 и предлага услуги на няколко езика. То е създадено в рамките на проект #CONNECTION и е финансирано чрез европейска безвъзмездна финансова помощ.