БЮРО ЗА ИНФОРМАЦИЯ И УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ В СОФИЯ

  • от

Всеки град и държава имат сложна система за достъп до услуги, разпределена между отделните нива на управление, институции и доброволни доставчици на услуги, места, всички с различни изисквания и процеси. В допълнение с езиковата бариера и недостатъчна ориентация в града, новодошлите се изправят пред стресова ситуация.

Като резултат от работата си в продължение на повече от година с 14 други града по настоящия проект CONNECTION, финансиран от ЕС, София използва европейска безвъзмездна финансова помощ, за да създаде бюро за консултации, което може да подобри процесите на интеграция драстично. За да улесни достъпа на чужденци до услуги, София обедини усилията си с Българския червен кръст, ВКБООН и 13 неправителствени организации, работещи в областта на интеграцията на граждани на трети страни. Всички те създават Бюро за информация и услуги за чуждестранни граждани, което да работи като единна отправна точка за всички интеграционни процеси. Също толкова важно е, че Бюрото, създадено чрез съвместни усилия, позволява споделянето на ресурси, опит, отговорности и визия между голямо разнообразие от заинтересовани страни.

„Идеята е проста – да се помогне на всеки жител на София да има по-лесен достъп до работа, образование, обучение, културна ориентация. Това би помогнало на много хора и семейства, като едновременно с това ще помогне и на развитието и устойчивостта на града”, казва Малина Едрева, председател на Комисията по образование, култура и разнообразие в Столичен общински съвет.

Бюрото за информация и услуги ще бъде официално открито на 17 септември, Деня на София. То е създадено в рамките на проект #CONNECTION.