УСЛУГИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ГРАЖДАНИ

Съдействие за достъп до пазара на труда

Социални услуги, свързани с попълване на документи, насочване към институции и други

Приемане на молби за отпускане на целеви помощи в ресора на Български Червен кръст

Определяне на дата за придружаване

Правна помощ

Психологическа помощ

Информационни сесии по различни теми

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.