ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Международни организации и посолства

Межународни организации в България

В Bългария работят редица международни организации. В сферата на миграцията и международната закрила работят Мисията на Международната организация по миграция (Агенцията на ООН за миграцията) и Върховния комисариат на ООН за бежанците (Агенцията на ООН за бежанците)

Мисия на Междунарона организация по миграция (гр. София, ул. цар Асен 77, тел. 02 939 4774, www.iom.bgiomsofia@iom.int)

Върховен комисариат на ООН за бежанците (гр. София, пл. Позитано 2, тел. 02 980 2453, www.unhcr.bg, bulso@unhcr.org)

Посолства

Чуждестранните граждани с изключение на лицата, търсещи или получили международна закрила могат да се обръщат към посолствата на техните държави в България.

ДЪРЖАВАНАИМЕНОВАНИЕАДРЕСТЕЛЕФОН/ ФАКСE-MAIL
АВСТРИЯПОСОЛСТВО НА АВСТРИЯ  гр. София, п.к. 1000,
ул.“Шипка“ № 4
канцелария: +359 2 9329032, факс: +359 2 9810567 sofia-ob@bmaa.gv.at
АЗЕРБАЙДЖАНПОСОЛСТВО НА АЗЕРБАЙДЖАНСКАТА РЕПУБЛИКА  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Чарлз Дарвин“ № 6
канцелария: +359 2 8170070, факс: +359 2 8170077
консулски отдел: +359 2 8170074
sofia@mission.mfa.gov.az
АЛБАНИЯ ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА АЛБАНИЯ  гр. София, п.к. 1504,
ул. „Кракра“ № 10
канцелария: +359 2 9433857
факс: +359 2 9433069
embassy.sofia@mfa.gov.al
АЛЖИРПОСОЛСТВО НА АЛЖИРСКАТА ДЕМОКРАТИЧНА НАРОДНА РЕПУБЛИКА  гр. София, п.к. 1000,
ул. „Славянска“ № 16
канцелария: +359 2 9802250, 8902080
факс: +359 2 9810328
ambalgsf@abv.bg
АРЖЕНТИНА ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА АРЖЕНТИНА  гр. София, п.к. 1040,
бул. „Драган Цанков“, № 36,
ИНТЕРПРЕД, бл. Б, ет.8
канцелария: +359 2 9712539, факс: +359 2 9693028
консулски отдел: +359 2 9733204
ebulg@mrecic.gov.ar
АРМЕНИЯ ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА АРМЕНИЯ  гр. София, п.к. 1111,
ул. „Загоричане“ № 3
канцелария: +359 2 9461272, 9461273
факс: +359 2 9461274
armbulgariaembassy@mfa.am
АФГАНИСТАН  ПОСОЛСТВО НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА АФГАНИСТАН  гр. София, п.к. 1700,
бул. „Симеоновско шосе“ № 57, резиденция 3
канцелария: +359 2 9625193, факс: +359 2 9627486embassy_in_sofia@yahoo.com
БЕЛАРУС  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА БЕЛАРУС  гр. София, п.к. 1505,
кв. Редута,  
ул. „Никола Караджов“ № 3
канцелария: +359 2 9717131, факс: +359 2 9733100
консулски отдел: +359 2 9719528
bulgaria@mfa.gov.by
БЕЛГИЯ  ПОСОЛСТВО НА КРАЛСТВО БЕЛГИЯ  гр. София, п.к. 1407,
бул. „Джеймс Баучер“ № 103, ет. 3
канцелария: +359 2 9887290, факс: +359 2 9633638
консулски отдел: +359 2 9887280
sofia@diplobel.fed.be
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  ПОСОЛСТВО НА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Александър Жендов“ № 1
канцелария: +359 2 9733775, факс: +359 2 9733729
консулски отдел: +359 2 9733775
ambihsofia@dir.bg
БРАЗИЛИЯ  ПОСОЛСТВО НА БРАЗИЛИЯ  гр. София, п.к. 1504,
ул. „Велико Търново“ № 5
канцелария: +359 2 9719819, факс: +359 2 9712818
консулски отдел: +359 2 9719823
brasemb.sofia@itamaraty.gov.br
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  ПОСОЛСТВО НА ВЕЛИКОБРИТАНИЯ  гр. София, п.к. 1000,
ул. „Московска“ № 9
канцелария: +359 2 9339222, факс: +359 2 9339250
консулски отдел: +359 2 9339236 
BritishEmbassySofia@fco.gov.uk
ВЕНЕЦУЕЛА  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ВЕНЕЦУЕЛА  гр. София, п.к. 1606,
ж.к. „Крива река“,
бул. „Ген. Едуард Тотлебен“ № 51
канцелария: +359 2 9631637, +359 2 9631640embavenezuela@abv.bg
ВИЕТНАМ  ПОСОЛСТВО НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Жетварка“ № 1
канцелария: +359 2 9632609, факс: +359 2 9633658vnemb.bg@mofa.gov.vn
ГЕРМАНИЯ  ПОСОЛСТВО НА ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 25
канцелария:  +359 2 9634101, факс: +359 2 9634117reg1@sofi.diplo.de
ГРУЗИЯ  ПОСОЛСТВО НА ГРУЗИЯ  гр. София, п.к.1164,
кв. „Лозенец“, ул. „Кричим“ № 65
канцелария: +359 2 8685404, факс: +359 2 8683427bulgaria.emb@mfa.gov.ge
ГЪРЦИЯ  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ  гр. София, п.к. 1504,
ул. „Сан Стефано“ № 33
канцелария: +359 2 9461030 , 9434096
факс: +359 2 9461249
info@greekembassy-sofia.bg
ДАНИЯ  ПОСОЛСТВО НА КРАЛСТВО ДАНИЯ  гр. София, п.к. 1504,
бул. „Дондуков“ № 54
канцелария: +359 2 9170100, факс: +359 2 9809901sofamb@um.dk
ЕГИПЕТ  ПОСОЛСТВО НА АРАБСКА РЕПУБЛИКА ЕГИПЕТ  гр. София, п.к. 1000,
ул. „6-ти септември“ № 5
канцелария: +359 2 9881509, факс: +359 2 9801263egy.sofia@gmail.com
ИЗРАЕЛ  ПОСОЛСТВО НА ДЪРЖАВАТА ИЗРАЕЛ  гр. София, п.к. 1113,
бул. „Шипченски проход“  № 18,
Бизнес сграда Галакси, ет. 6
канцелария: +359 2 9033500, 9515044
факс: +359 2 9521101
info@sofia.mfa.gov.il
ИНДИЯ  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Алфред Нобел“ № 4 
канцелария: +359 2 9635675, 9635677
факс: +359 2 9635686
administration@indembsofia.org
ИНДОНЕЗИЯ  ПОСОЛСТВО НА ИНДОНЕЗИЯ  гр. София, п.к. 1700,
ул. „Йозеф Валдхарт“ № 5
канцелария: +359 2 9625240, 8683220
факс: +359 2 9624418
kbrisofia@indonesia.bg
ИРАК  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ИРАК  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Антон Чехов“ № 21
канцелария: 359 2 9733348, 9733885
факс: +359 2 9711197
sofemb@mofa.gov.iq
ИРАН  ПОСОЛСТВО НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ИРАН  гр. София, п.к. 1700,
бул. „Симеоновско шосе“ № 55
канцелария: +359 2 9878546, 9814348iranembassy@abv.bg
ИРЛАНДИЯ  ПОСОЛСТВО НА ИРЛАНДИЯ  гр. София, п.к. 1000,
ул. „Бачо Киро“ № 26-30
канцелария: +359 2 9853425sofiaembassy@dfa.ie
ИСПАНИЯ  ПОСОЛСТВО НА КРАЛСТВО ИСПАНИЯ  гр. София, п.к. 1504,
ул. „Шейново“  № 27
канцелария: +359 2 9433620, 9433032emb.sofia@maec.es
ИТАЛИЯ  ПОСОЛСТВО НА ИТАЛИЯ  гр. София, п.к. 1000,
ул. „Шипка“ № 2
канцелария: +359 2 9217300ambasciata.sofia@esteri.it
ЙЕМЕН  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ЙЕМЕН  гр. София, п.к. 1784,
ж.к.. „Младост-1“,
бул. „Андрей Сахаров“ № 50
канцелария: +359 2 9745546, 9745639yem.sofia@yahoo.com
КАЗАХСТАН  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КАЗАХСТАН  гр. София, п.к. 1164,
ул. „Галичица“ № 38
канцелария: +359 2 8624152, 8624155kazembsofia@bulpost.net
КАТАР  ПОСОЛСТВО НА ДЪРЖАВАТА КАТАР  гр. София, п.к. 1504,
ул. „Васил Априлов“ № 4
канцелария: +359 2 8650194, 8650239 
КИПЪР  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КИПЪР  гр. София, п.к. 1164,
ул. „Плачковица“ № 1А, ет.1, ап.1
канцелария: +359 2 9617730, 9617731sofiacyprus@mfa.gov.cy
КИТАЙПОСОЛСТВО НА КИТАЙСКА НАРОДНА РЕПУБЛИКА  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Александър фон Хумболт“ 7
канцелария: +359 2 9733873, 9733851
консулски отдел:  +359 2 9733947
chnemb_bg@live.cn
КНДРПОСОЛСТВО НА КОРЕЙСКАТА НАРОДНОДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА  гр. София, п.к. 1756,
ж.к. „Дървеница“,
ул.“ Софийско поле“ № 3
канцелария: +359 2 9746111, 9746100prkbg12@yahoo.com
КОРЕЯ  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КОРЕЯ  гр. София, п.к. 1040,
бул.“Драган Цанков“ № 36, ет.7А
канцелария: +359 2 9712181, 9712536koreanembassy.bg@gmail.com
КОСОВО  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КОСОВО  гр. София, п.к. 1000,
ул.“Бачо Киро“ № 26-30
канцелария: +359 2 9833999embassy.bulgaria@rks-gov.net
КУБА  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА КУБА  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Константин Щъркелов“ № 1
канцелария: +359 2 8720996, 8722014recepcion@embacuba-bg.com
КУВЕЙТ  ПОСОЛСТВО НА ДЪРЖАВАТА КУВЕЙТ  гр. София, п.к. 1700,
ул. „21 Век“ № 63
канцелария: +359 2 9625689, 9625130kuwaitembassy-bulgaria@hotmail.com 
ЛИБИЯ  ПОСОЛСТВО НА ДЪРЖАВАТА ЛИБИЯ  гр. София, п.к. 1784,
ж.к. „Младост-1“,
бул. „Андрей Сахаров“ № 48
канцелария: +359 2 9743556, 9743229 
ЛИВАН  ПОСОЛСТВО НА ЛИВАН  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 16,
бл. 155, ап.13
канцелария: +359 2 9712723, 9712734sofia.leb1@gmail.com
МАРОКО  ПОСОЛСТВО НА КРАЛСТВО МАРОКО  гр. София, п.к. 1421,
кв. „Лозенец,
ул. „Червена стена“ № 1, вх. 1 
канцелария: +359 2 8651126, 8651137embassy@ambmarsofia.com
МОЛДОВА  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МОЛДОВА  гр. София, п.к. 1142,
ул.“ Георги С. Раковски“ № 152
канцелария: +359 2 9356011, консулски отдел:  +359 2 9356015sofia@mfa.md
МОНГОЛИЯ  ПОСОЛСТВО НА МОНГОЛИЯ  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 52
канцелария: +359 2 8659012mongemb@gmail.com
ПАКИСТАНПОСОЛСТВО НА ИСЛЯМСКА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАНгр. София, п.к. 1040,
бул.“Драган Цанков“ № 36,
ИНТЕРПРЕД СТЦ, ет. 4
канцелария: +359 2 9719619 parepsofia@gmail.com
ПАЛЕСТИНА  ПОСОЛСТВО НА ДЪРЖАВАТА ПАЛЕСТИНА  гр. София, п.к. 1164,
бул. „Джеймс Баучер“ № 22
канцелария: +359 2 9634324, 9633123palestinebg@yahoo.com
ПОЛША  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ПОЛША  гр. София, п.к. 1000,
ул. „Хан Крум“ № 46
канцелария: +359 2 9023400, 9023403
консулски отдел: +359 290234 15, 9023416
sofia.amb.sekretariat@msz.gov.pl
ПОРТУГАЛИЯ  ПОСОЛСТВО НА ПОРТУГАЛИЯ  гр. София, п.к. 1301,
ул. „Позитано“ № 7, бл. 3, ет. 5
канцелария: +359 2 4484109, 4484110embpor@sofia.dgaccp.pt
РУМЪНИЯ  ПОСОЛСТВО НА РУМЪНИЯ  гр. София, п.к. 1111,
бул. „Михай Еминеску“ № 4
канцелария: +359 2 9712858, 9733081
консулски отдел: +359 2 9733510
sofia@mae.ro
РУСИЯПОСОЛСТВО НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  гр. София, п.к. 1040,
бул.“Драган Цанков“ № 28
канцелария: +359 2 9630912, 9630914
консулски отдел: +359 2 9634021
info@russia.bg
САУДИТСКА АРАБИЯПОСОЛСТВО НА КРАЛСТВО САУДИТСКА АРАБИЯ В БЪЛГАРИЯ  гр. София, п.к. 1618,
ж.к.“Манастирски ливади“,
бул.“Братя Бъкстон“ № 35
канцелария: +359 2 8621087 
СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Фредерик Жолио Кюри“ № 17, бл. 2, ет. 1, ап.1
канцелария: +359 2 8701560, 8705098sofia@mfa.gov.mk
СИРИЯПОСОЛСТВО НА СИРИЙСКА АРАБСКА РЕПУБЛИКА  гр. София, п.к. 1700,
бул. „Симеоновско шосе“ № 13А
канцелария: +359 2 9625742syrembabg@gmail.com
СЛОВАШКА РЕПУБЛИКАПОСОЛСТВО НА  СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКАгр. София,
бул. „Янко Сакъзов“ № 9
канцелария: +359 2 9429210,  консулски отдел:  +359 2 9429212emb.sofia@mzv.sk
СУВЕРЕНЕН МАЛТИЙСКИ ОРДЕН  ПОСОЛСТВО НА СУВЕРЕНЕН МАЛТИЙСКИ ОРДЕН  гр. София, п.к. 1504,
бул. „Васил Левски“ № 92, ет. 2
канцелария: +359 2 8439861bulgariaembassy@orderofmalta.int
СУДАН  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СУДАН  гр. София, п.к. 1113, ул.“Фредерик Жолио Кюри“ № 19
бл. 156/1, ет. 4-5, ап. 6-8
канцелария: +359 2 9712991, 9712937scgs@online.bg
СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ  ПОСОЛСТВО НА СЪЕДИНЕНИ АМЕРИКАНСКИ ЩАТИ  гр. София,  п.к.1408,
ул. „Козяк“ № 16
канцелария: +359 2 9375100acs_sofia@state.gov
СЪРБИЯ  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ  гр. София, п.к. 1504,
ул. „Велико Търново“ № 3
канцелария: +359 2 9461633, 9461635
консулски отдел: +359 2 9434590, 9441223
sofia@emb-serbia.com
ТУРЦИЯ  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ  гр. София,
бул. „Васил Левски“ № 80
канцелария: +359 2 9355500, факс: +359 2 9819358embassy.sofia@mfa.gov.tr
УКРАЙНА  ПОСОЛСТВО НА УКРАЙНА  гр. София, п.к. 1618,
ж.к. „Овча Купел“,
ул. „Боряна“ № 29
канцелария: +359 2 8186828, факс: +359 2 9555247
консулски отдел: +359 2 9559354
emb_bg@mfa.gov.ua
УНГАРИЯПОСОЛСТВО НА УНГАРИЯгр. София, п.к. 1000,
ул. „6-ти септември“ № 57
канцелария: +359 2 9631135, 9631136
факс: +359 2 9632110
embassy.sof@kum.hu
ФИНЛАНДИЯ  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ  гр. София, п.к. 1000,
ул. „Бачо Киро“ № 26-28, ет. 5
канцелария: +359 2 8102110
факс: +359 2 8102120
sanomat.sof@formin.fi
ФРАНЦИЯ  ПОСОЛСТВО НА ФРАНЦИЯ  гр. София, п.к. 1504,
ул.“Оборище“ № 29
канцелария: +359 2 9651100
факс: +359 2  9651120
presse.sofia.amba@gmail.com
ХОЛАНДИЯ  ПОСОЛСТВО НА КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯгр. София, п.к. 1504,
ул. „Оборище“ № 15 
канцелария: +359 2 8160300, факс: +359 2 8160301
консулски отдел:  +359 2 8160330
sof@minbuza.nl
ХЪРВАТИЯ  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ХЪРВАТИЯ  гр. София,п.к. 1504,
ул. „Оборище“ № 15 
канцелария: +359 2 8611211, 8611212
факс: 359 2 9461355
sofia@mvep.hr
ЧЕРНА ГОРА  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ЧЕРНА ГОРА  гр. София, п.к. 1113,
ул. „Александър Жендов“ № 1, ап.29 и 32
канцелария: +359 2 8581378bulgaria@mfa.gov.me
ЧЕХИЯПОСОЛСТВО НА ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА  гр. София,
ул. „Георги С.Раковски“ № 100
канцелария: +359 2 9486800, факс: +359 2 9486818sofia@embassy.mzv.cz
ШВЕЙЦАРИЯ  ПОСОЛСТВО НА ШВЕЙЦАРИЯ  гр. София, п.к. 1504,
ул. „Шипка“ № 33
канцелария: +359 2 9420100, факс: +359 2 9461622sof.vertretung@eda.admin.ch
ШВЕЦИЯ  ПОСОЛСТВО НА ШВЕЦИЯ  гр. София, п.к. 1000,
ул. „Съборна” № 5, ет. 4
канцелария: +359 2 4177178, 898793336sofia.swecons@consulateofsweden.eu
ЮЖНА АФРИКА  ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА  гр. София, п.к. 1504,
ул. „Шипка“ № 7
канцелария: +359 2 9395015; консулски отдел:  +359 2 9395014sofia.admin@foreign.gov.za
ЯПОНИЯ  ПОСОЛСТВО НА ЯПОНИЯ  гр. София, п.к. 1113,
ул. “Люлякова градина” № 14
канцелария: +359 2 9712708, факс: +359 2 9711095emb-jp-bg@sf.mofa.go.jp

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.