ЖИВОТ В БЪЛГАРИЯ

Официални празници

Официалните празници в България включват националните и най-големите религиозни празници. Те са общи за всички български граждани и могат да бъдат празнувани и от пребиваващите в страната чужденци, включително тези получили международна закрила. Повечето национални празници са свързани с важни исторически събития. На тези празници се издига българското знаме, отслужва се тържествен молебен, провежда се тържествена заря, а понякога и военен парад. Официалните празници са неработни дни за цялата страна.

Ден на Освобождението на България, 3-ти март

3 март е свързан с подписването на предварителния мирен договор от Сан Стефано през 1878 г. между воюващите до момента армии на Османската и на Руската империи. Договорът слага край на войната между тях и постановява началото на създаването на независимата Трета българска държава.

Ден на Съединението, 6-ти септември

6 септември касае съединението на Княжество България и Източна Румелия през 1885 г. Освен традиционните жестове на почит и възстановки на историческото събитие, в Пловдив се провежда ежегоден полумаратон (22 километра).

Ден на Независимостта на България, 22-ри септември

22 септември е свързан с отхвърлянето от страна на България на финансовата и политическата зависимост от Османската империя и провъзгласяването на нейната Независимост. Празникът се отбелязва с парад и местни тържества във всеки областен град и на други места.

Ден на българската просвета и култура, 24-ти май

Това е ден, в който честваме делото на светите братя Кирил и Методий и техните ученици и създадената от тях славянска азбука. Той се чества най-вече в училищата от учениците и учителите като ден на българската просвета и култура.

Ден на труда и международната работническа солидарност, 1-ви май

На този ден през 1886 г. близо 300 000 работници в САЩ излизат на протест с искане за 8-часов работен ден. Впоследствие датата се превръща в интернационален ден за работническа солидарност.

Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия, 6-ти май

Това е ден, посветен на свети Георги и на храбростта и на българската армия, на която той е покровител. Денят се отбелязва с празнична заря и поклонение на паметници, както и с парад на българската армия.

Ден на народните будители, 1 ноември

Този ден е посветен на делото на книжовниците, просветителите и борците за национално освобождение на България. Денят е неприсъствен за всички учебни заведения в страната и е празник на служителите от сферата на просветата.

Християнски религиозни празници

Голяма част от религиозните празници също са официални празници. Най-значими са Рождество Христово, или още Коледа (25 декември, Раждането на Христос) и Възкресение Христово или Великден.

Празници на малцинствата в България

В България живеят и много други вероизповедания, чиито празници също се зачитат и отбелязват и от други етнически и религиозни общности.

Многонационалният проект ,,СВЪРЗВАНЕ – Инициатива за интеграция чрез свързване на градовете“(CONNECTION) е съфинансиран от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на ЕС.

Съдържанието на този уеб сайт представлява само мнението на авторите и е изцяло тяхна отговорност. Европейската комисия не носи отговорност за използването на информацията, която съдържа.